Вие сте тук:Начало Закони Нормативна уредба

Нормативна уредба

pdf Наредба РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване типа на тахографи и тахографкси карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.

pdf Наредба 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства.

pdf Наредба Н-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент ЕИО 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент ЕО 561/2006 на Европейският парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилният транспорт, за изменение на Регламенти ЕИО 3821/85 и ЕО 2135/98 на Съвета и отмяна на Регламент ЕИО 3820/85 на Съвета.

pdf Регламент ЕО 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент ЕИО 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.

pdf Регламент ЕО 561/2006 на Европейския парламент и за Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилният транспорт, за изменение на Регламенти ЕИО 3821/85 и ЕО 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент ЕИО 3820/85 на Съвета.

pdf Регламент ЕО 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.

pdf Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти ЕИО 3820/85 и ЕИО 3821/85 на Съвета относно Социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилният транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета.

pdf Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 г. за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти ЕИО 3820/85 и ЕИО 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт.

Указания на ЕО за прилагане на Регламенти 561/2006 и 3821/85:

pdf Указание 1   pdf Указание 2   pdf Указание 3
pdf Указание 4   pdf Указание 5   pdf Указание 6

Прочетена 2176 пъти
Вие сте тук:Home Закони Нормативна уредба